Arş. Gör. Esra BERKMANTüm Kişiler

                        TR                                                        Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

 

 

1.Adı Soyadı:

Esra BERKMAN

e-mail: eberkman@yildiz.edu.tr

 

2.      Doğum Tarihi:

10.05.1980

 

3.      Unvanı:

Araştırma Görevlisi

 

 

4.      Öğrenim Durumu:

 

 

 

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans      

Müzik ve Sahne Sanatları  / Kanun

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

1999-2004

Y. Lisans*

Sanat ve Tasarım

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

2004-2007

Sanatta Yeterlik**

Sanat Tasarım ASD

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

2007-2012

 

 

* Tez Başlığı: Kanun Çalmayı Otodidakt Yöntemle Öğrenmiş Beş Kanunçaların Görüş ve Yaklaşımları Bağlamında XX. Yüzyıl Kanun Sanatına Bakış: Cüneyt Kosal, Nevzat Sümer, Erol Deran, Hilmi Rit, Nuri Şenneyli.

** Sanatta Yeterlik Eser Çalışması Başlığı: Kanun Virtüözü, Besteci ve Eğitimci Haçatur Avetisyan (1926 - 1996) ve Kanun Çalgısı Özelinde Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde (1920 - 1991) Müziğin Dönüşümü.

 

5.      Akademik Unvanlar: Araştırma Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları / Müzik Toplulukları ASD.

 

 

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

 

6.2.  Doktora Tezleri

 

7.     Yayınlar

 

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

1)Berkman, E., Recording Review, Oratorio by Khaçadur Avedisyan , Asian Music, Vol.46, No.1, Winter/Spring 2015, pp.160-163, (AHCI), published by University of Texas Press.

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1)      Berkman,E., Ayangil, R.,"Salt Devletçilik Döneminde Radyonun Türk Makam Müziği Yayınları (1936-1964) / Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl:12, S:46, s:209-221, Ağustos-Ekim 2010.

 

2)   Berkman, E., Ayangil, R.,"Kuruluşundan Salt Devletçilik Dönemine Kadar Radyoda Türk Makam Müziği Yayınları" / Akademik Araştırmalar Dergisi, C.11, S.42, s:231-242, Ağustos-Ekim 2009.

 

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

1)      Berkman E., Ayangil R., "Bir Ermeni Halk Çalgısı Olan Kanun Özelinde, Sovyet Kültür Politikalarının Müziği Dönüştürmesi: ‘Kanun Virtüözü, Kompozitör, Eğitimci Kimliği İle Haçatur Avetisyan (1926-1996) Örneği’" Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, Y.1, S.2, s:139-150. Müzikte Temsil Müziksel Temsil II Sempozyumu, İTÜ, TMDK, Müzikoloji Bölümü, 21 Ekim 2010.

 

 

 

 

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

 

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1)      Berkman E., Çağdaş Türk Bestecilerin Kanun-Piyano Eserlerinin Kanun Partilerinde Makamsal Öğeler, Müzik-Bilim Dergisi, S. 5, MSGSÜ Yayınları, İstanbul, s.40-69, Güz 2014.

 

2)      Berkman E., "İstanbul Belediye Konservatuarı’nda Türk Makam Müziği Eğitim ve Öğretimi" Orkestra Aylık Müzik Dergisi, Y.46, S.387, s:37-51, Ağustos 2007.

 

7.6. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 

1)      Berkman E., Özkisi, Z., G., “100. Doğum Yılında Hasan Ferid Alnar: Hasan Ferid Alnar’ın Hayatı ve Besteciliği”, Kanun Çevresi V, YTÜ Oditoryumu, 16 Aralık 2006.

 

7.7.  Diğer yayınlar

 

1)    Berkman E., “Hilmi Rit'le Mülâkat", Saz ve Söz Dergisi, www.sazvesoz.net, Şubat 2010.

 

2)      Berkman E., “Kanun Çevresi VIII’in Ardından", Musiki Dergisi www.musikidergisi.net, Haziran 2009.

 

3)    Berkman E., "Mevlevi Ayinlerindeki Çalgısal Bölümler", Saz ve Söz Dergisi, www.sazvesoz.net, S.6, Ocak 2009.

 

 

    8.   Ulusal & Uluslararası Projeler

 

 

1)    2014-08-01-GEP01 Azerî Kanun Çalgısının Kompozisyonel Özellikleri ve Sovyet Kültür Politikaları Bağlamında Dönüşümü, YTÜ BAP Koordinatörlüğü, 03.02.2014- devam, proje yürütücüsü.

 

2)   29-08-01-DOP01           Haçatur Avetisyan’ın Kanun Eserleri Özelinde XX. Yüzyıl Ermenistan Kanun Sanatı ile Türk Kanun Sanatının Karşılaştırmalı Analizi, YTÜ BAP Koordinatörlüğü, Mayıs 2010-2012, araştırmacı.

 

9.    İdari Görevler

       

 

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

 

1)      International Council for Traditional Music (ICTM), 2015-

 

2)      Cimbalom World Association, Budapeşte, Macaristan, 2013-

 

 

 

1980 yılında doğan Esra Berkman, Yıldız Teknik Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, Müzik Toplulukları Programı "Kanun" dalından Prof. Ruhi Ayangil´in öğrencisi olarak 2004 yılında mezun olmuştur.  
Medimuses tarafından 2003 yılının Ocak ayında Beyrut´da düzenlenen "International Qanun Meeting"e kursiyer olarak katıldı. Bu organizasyon çerçevesinde Apostolos Tsardakas, Imane Homsy, Emile Haddad ve Erol Deran´ın ustalık sınıflarına devamla sertifika aldı. Beyrut´da Saint Joseph Hall´de ilk dinleti sunumunu yaptı. 
YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Yüksek Lisansı´nı "Kanun Çalmayı Otodidakt Yöntemle Öğrenmiş Beş Kanunçaların Görüş ve Yaklaşımları Bağlamında 20. Yüzyıl Kanun Sanatına Bakış" başlıklı tez çalışmasıyla 2007 yılında tamamlamıştır.  Aynı üniversitede Sanatta Yeterlik Programı´na devam etmekte ve Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Sanatta Yeterlik Eser Çalışmasının konusu "Haçatur Avetisyan´ın Kanun Eserleri Özelinde 20. Yüzyıl Ermenistan Kanun Sanatı ve Repertuarı"dır. Bu bağlamda Haçatur Avetisyan´ın en iyi öğrencileri Gümrü Konservatuarı Öğretim Üyesi Doç. Anahit Valesian ve Erivan Komitas Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doç. Garine Hovanessian ile Ermeni kanun repertuarı üstüne çalışmaktadır. 
Esra Berkman´ın Prof. Ruhi Ayangil ile beraber yayınladıkları, "Kuruluşundan TRT Dönemine Kadar İstanbul ve Ankara Radyolarında Türk Makam Müziği" konulu, Akademik Araştırmalar Dergisi´nin 42. ve 46.  sayılarında yayınlanan iki adet uluslar arası alan indeksli makalesi bulunmaktadır. 
Berkman, 2004 yılı Aralık ayından beri, Ruhi Ayangil yöneticiliğinde ve Ayşen Kaya Karabıyık asistanlığında gerçekleştirilen, 2010´da dokuzuncusuna ulaşan "Kanun Çevresi" toplantılarını düzenlemektedir. 
Berkman, Aralık 2007´te Nevzat Sümer´ın sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilen "Şimdi Hatırda Mıdır?" adlı "Şarkılar ve Saz Eserleri" CD projesinde kanun çalmıştır.  
Berkman, 2004-2009 yıllarında YTÜ Cumhuriyet Korosu´nda repetitör olarak; 2006–2008 yıllarında Ayangil Türk Müziği Orkestrası´nda kanunçalar olarak görev almıştır.  2006–2007 sezonunda İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası´nın seslendirdiği Selman Ada´nın Ali Baba ve Kırk Haramiler Operası´nda kanun partisini çalmıştır. Haçatur Avetisyan´ın kanun piyano için bestelediği eserlerini, piyanist Ayca Daştan ile kurdukları Kanun-Piyano ikilisi ile Nazım Hikmet Kültür Merkezi, YTÜ Oditoryumu, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi ve Galata Derneği gibi mekânlarda ve Genç Klasikçiler Festivali kapsamında seslendirme imkânı bulmuşlardır. Berkman, 2009´dan itibaren Diskant Ensemble adlı çağdaş müzik topluluğunun bir üyesi olup bu toplulukla,  Nisan 2009´da İTÜ MİAM İlhan Usmanbaş Salonu´nda, Hasan Uçarsu´nun "Eski İstanbul´un Arka Sokaklarında" adlı oda müziği yapıtının kanun partilerini çalmıştır.