Arş. Gör. Günsu YILMATüm Kişiler

                                                                                                   Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

 

1.      Adı Soyadı:

Günsu YILMA

 

2.      Doğum Tarihi:

1986 / Edirne

 

3.      Unvanı:

Araştırma Görevlisi

 

4.      Öğrenim Durumu:

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ 

 

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Orta Okul-Lise

Yaylı Çalgılar/Viyolonsel A.S.D

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

1997-2003

Lisans      

Yaylı Çalgılar/Viyolonsel A.S.D

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

2003-2007

Y. Lisans*

Müzik Bilimleri ve Teknolojisi A.B.D

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2008-2010

Doktora

Sanat ve Tasarım A.B.D

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2012…

*Tez Konusu: Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarda Müziksel Algının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Danışman: Doç. Dr. A. Metin KARKIN

5.      Akademik Unvanlar: Araştırma Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü / Müzik Toplulukları A.S.D

 

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

 

6.2.  Doktora Tezleri

 

7.     Yayınlar

 

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Sağer, T., Şakalar, G. Y., Uçan, B. (2016). “Computer Aided Animation Techniques for Educable Mentally Retarded Children”, International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering, Vol.6(Num.1), 1107-1116.

2. Yılma, G. (2014).  “Zihinsel Engelli Çocuklarda  Müzik Terapi Yöntemlerinde Kullanılan Müzik Aletleri Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(33), 890-900.

3. Yılma, G., Uçan, B. (2014). “ Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarda Müzik Aletlerinin Görsel Destekli Algılanabilirliği Üzerine Bir Çalışma”,  The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication (TOJDAC), 4(1), 10-15.

4. Yılma,G., Uçan, B. (2013). “Usage of Pictograms to Introduce Musical Instruments to Educable Mentally Retarded Children as an Alternative Method”, International Journal of Electronics; Mechanical and Mechatronics Enginering (IJEMME), 3(2), 525-531.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Şentürk, N., Yılma, G. (2015), “Zihinsel Engelli Çocuklarda Montessori Uygulamaları (Türkiye Örneği)”, Global Perspectives on Social Sciences and Humanities Theory and Practice. SSHIF2015 International Symposium on Global Perspectives on Social Sciences and Humanities in Focus, Polish Academy of Science, Staszic Palace, Warsaw, Poland. LIF Social Sciences and Humanities Series (basım aşamasında).

2. Karkın, K., Şakalar, A., Yılma, G. (2015), “Konservatuvarda Şan Eğitimi Gören Lisans Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi”, Global Perspectives on Social Sciences and Humanities Theory and Practice. SSHIF2015 International Symposium on Global Perspectives on Social Sciences and Humanities in Focus. LIF Social Sciences and Humanities Series (basım aşamasında).

3. Sazlı, K.,Yılma, G. (2015). “Görme Engelli Müzisyenlerin Besteleme Teknikleri ve Dijital Uygulamalar”, BILTEVT’15 “Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım”, Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi. Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu - Celal Bayar Üniversitesi / Manisa (yayınlanmış özet).

4.Yılma, G. (2013).  “Üzeyir Hacıbeyov ve Ahmed Adnan Saygun'un Köroğlu Operalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”,  Abant İzzet Baysal Üniversitesi IV. Uluslararası Bolu Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu, 675- 688.

5. Kolukırık, K., Yılma, G. (2011).  “Ürgüplü Refik Başaran ve Türk Müzik Kültürümüze Katkısı”,  I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, 4, 373-380.

 

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Yılma, G. (2014).  “Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Özel Eğitim Müzik Derslerinde Kullanılabilecek Bir Öğretim Materyali Önerisi”,  Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YTÜ Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu (yayınlanmış özet)

2. Karkın, M., Yılma, G. (2010).  “Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Müziği Algılayabilme Durumlarının İncelenmesi(Malatya İl Örneği)”, Marmara Üniversitesi 9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 41-49.

 

7.7.  Diğer yayınlar

7.7.1. Müzik Yazıları

1.  TRT Radyo 1 "Biz De Varız" Radyo Programı "Görme Engelli Müzisyenlerin Kullandıkları Besteleme Programları ve Karşılaştıkları Sorunlar" üzerine söyleşi, Doç. Dr. Koray Sazlı, Arş. Gör. Günsu Yılma Şakalar, TRT Radyo 1 Yapımcı: Esra İlkkurşun, Deniz Dökmeci, Sunucu: Sıla Kaya. 17 Kasım 2015.

2. Yılma, G. (2012). “Ben Sadece Çalıştım, Başka Bir şey Yapmadım; Daha Çok Çalışsaydım Belki Daha Başarılı Olurdum, Bilmiyorum”,  Ölümünün 21.yılında A. Adnan Saygun’u Hatırlamak Üzerine Bir Yazı, NEÜ Aktüel, Subat 2012, Sayı: 4, s: 6-7.

3. Yılma, G. (2012). “16.yy İtalyası’nda Bir Kadın Besteci: Francesca Caccini”, NEÜ Aktüel, Aralık 2012, Sayı:12, s: 6-7. 

 

  7.7.2. Sanatsal Etkinlikler

1. Evren Kutlay & Yıldız Teknik Üniversitesi Oda Müziği Topluluğu (2016 Nisan)"Osmanlı İmparatorluğu'nda Avrupa Müziği", Festival Açılış Konseri, Viyolonsel, 15. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, Afyon

2. Yıldız Teknik Üniversitesi Oda Müziği Topluluğu Konseri (2016 Nisan), Viyolonsel, 15. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, Afyon

3. YTÜ Oda Müziği Topluluğu Kuartet Konseri (2015 Aralık), Viyolonsel, ZorluPSM Şehir Sahnesi Meydan Fuaye, Zorlu Center, Zincirlikuyu/İstanbul

4. Yıldız Ensemble Konseri (2014 Kasım), Viyolonsel, Yıldız Teknik Üniversitesi 2010 Avrupa Başkenti Kongre ve Kültür Merkezi/ İstanbul

5. RebabİstanbuL / OttomanİstanbuL  Resitali (2014 Nisan), Rebab &Çello:İbrahim Metin Uğur, Günsu Yılma, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi, Nevşehir

6. Yeni Yıla Merhaba TSM BİAD Konseri (2014 Ocak),Viyolonsel,Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Ataköy, İstanbul

7. 1 e 1 Tasarım Grafik Sergisi (2013 Aralık), Klasik Kemençe: Aslıhan Eruzun Özel  Viyolonsel: Günsu Yılma,YTÜ Kampüsü Yüksel Sabancı Sanat Galerisi L Blok Barbaros Bulvarı Beşiktaş, İstanbul

8. Kurgusal Anlatımlar  (2013 Ekim), YTÜ Araştırma Görevlileri Sergisi, Ses Enstalasyonu "Döngü/The Loop",YTÜ Yüksel Sabancı Sanat Galerisi, Beşiktaş, İstanbul.

9. RebabİstanbuL Konseri (2013 Mayıs), Çello&Rebab İbrahim Metin Uğur, Günsu Yılma, Piyano: Bertan Rona,Atakum Kültür Eğlence Merkezi, Samsun

10. Sesin Yolculuğu 6 : Genç Besteciler Şenliği (2013 Nisan), Oda Müziği, Viyolonsel, Süreyya Operası, Kadıköy, İstanbul

  11. Ru vü Bâb-ı Esrar / Rebab Workshop (2013 Mart),Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat ve Eğitim Merkezi, Edirne

12. Ru vü Bâb-ı Esrar / Rebab&Çello Resitali (2013 Mart), Rebab&Çello İbrahim Metin Uğur, Günsu Yılma,Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat ve Eğitim Merkezi, Edirne

13. Keman ve Oda Müziği Konseri (2013 Ocak), Oda Müziği, Viyolonsel, İTÜ MİAM İlhan Usmanbaş Sahnesi, Maçka, İstanbul

14. Alternatif - Savaş Kurtuluş Çevik Kişisel Baskı Resim Sergisi (2012 Mart), Viyolonsel; Günsu Yılma Flüt: Emre Üstün, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi /Nevşehir

15. 48.Ulusal, 22.Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma ve Kültür Sanat Etkinlikleri Açılış Konseri (2011 Ağustos), Viyolonsel, Hacı Bektaş Cumhuriyet Meydanı, Hacıbektaş, Nevşehir

16. Ölümünün 73. Yıldönümünde Atatürk'ün Sevdiği Türküler Konseri (2011 Kasım), Rebab:Günsu Yılma,Nevşehir Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, Nevşehir

17. Dünya Film Müzikleri Konseri (2010 Mayıs), İnönü Üniversitesi Gençlik Orkestrası, Viyolonsel Grup Şefi, Akdeniz Üniversitesi, 13.Antalya Gençlik Festivali, Antalya.

18. Nevşehir Üniversitesi 2010-2011 Akademik Açılış Konseri, Viyolonsel, Kapadokya Kültür Merkezi, Nevşehir

 

7.8.  Uluslararası atıflar

Atıf Yapan Yayın

Atıf Yapılan Yayın

Kuşçu, M, “A Model of Teaching Reading and Writing According to the Constructed Representational Systems”, Journal of Education and Future, year: 2015, issue: 7, 49-65.

Yılma, G., Uçan B., “Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarda Müzik Aletlerinin Görsel Destekli Algılanabilirliği Üzerine Bir Çalışma”. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, 2014, 4 (1).

 

 

    8.   Ulusal & Uluslararası Projeler

             Araştırmacı: Türkiye'de Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Özel Eğitim Müzik Derslerinde  

              Kullanılabilecek Bir Bilgisayar Destekli Müzik Ders Modülü Tasarımı (İstanbul Örneği)

              BAP/DOP, Ocak 2016 - Ocak 2017

 Proje Asistanı:  Yıldız Teknik Üniversitesi Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi

 İSTKA, Eylül 2015 - Eylül 2016

 Genç Katılımcı: Onlarca Cimnastik, Avrupa Birliği Projesi, TR-12-370-2010-R3 S.No, (2010)

 

9.    İdari Görevler

        Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanatta Yeterlilik Program Yürütücü Asistanlığı (2012-2014)

        Vedat Kosal Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKOM) Koordinatörlük (2016 ….)

 

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED), 2010

 

11.  Ödüller