Doç. Dr. Hakkı Alper MARAL Tüm Kişiler

 

İstanbul Alman Lisesi (1989) ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü´nü bitirdikten sonra (1994) çeşitli üniversitelerde dersler vermeye başladı. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Bölümü, Duysal Tasarım Anabilim Dalı bünyesinde kompozisyon ve müzikoloji alanında tamamladığı Yüksek Lisans ve Doktora derslerinin ardından Prof. Dr. Ahmet Yürür danışmanlığında hazırladığı, "21. Yüzyıl Başında, Müziğin Toplumsal Değişim Süreci İçindeki Yerinin Tanımlanması Çabası" konulu çalışmasıyla, Müzikoloji alanında Doktora derecesini aldı.

                          TR                                                       Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Hakkı Alper Maral

Doğum Tarihi: 16.02. 1969

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

İstanbul  Üniversitesi

1994

Y. Lisans

(Bütünleşik Doktora*)

Ege Üniversitesi

*

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı Duysal Tasarım Programı Müzikoloji Dalı

Ege Üniversitesi

2010

Doç. / Prof.

Müzikoloji

ÜAK

2012

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

* Doktora derecesini almış olduğum Duysal Tasarım Programı bir Bütünleşik Doktora Programı’dır. Bu sebeple, aynı Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Yüksek Lisans Programı’nda başlamış olduğum Lisansüstü öğrenimim Bütünleşik Doktora Programı’na evrilmiş, tez çalışması ise, ekte özeti sunulan Doktora Tezi’nin kabulü ile nihayetlenmiştir. Anılan süreci başından sonuna Danışman’ım Prof. Dr. Ahmet Yürür olmuştur.

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışman(lar)ı :

“21. Yüzyıl Başında, Müziğin Toplumsal Değişim Süreci İçindeki Yerinin Tanımlanması Çabası,” Doktora Tezi, hazırlayan: Hakkı Alper Maral, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet Yürür, T.C. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Bölümü, Duysal Tasarım Anabilim Dalı, Müzikoloji Dalı, İzmir, 2010.

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Sanat ve Tasarım Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi

1998-2001

Öğr. Gör.  

 Sanat ve Tasarım Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi*

2001-2010

Öğr. Gör. Dr.

 Sanat ve Tasarım Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi**

2010-2012

Doç. Dr.

 Sanat ve Tasarım Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi

2012-

* Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi; Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, Yarı-zamanlı Öğretim Görevlisi olarak görevlendirmeler (**2010 yılı itibarıyla Öğr. Gör. Dr. sıfatıyla Yüksek Lisans Programları da eklenmiştir).

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Utku Öğüt, “Çağdaş Performatif Sanatlarda Şamanizm Referansları,” Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, 2014

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Projelerde Yaptığı Görevler

 

İdari Görevler :

Yıldız Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Başkan Yardımcılığı (2015 - )

 

Yıldız Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Duysal Tasarım Programı Yürütücülüğü (25.06.2002-21.12.2005)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Uluslararası Çağdaş Müzik Birliği (ISCM) Yönetim Kurulu Üyesi (2012 – 2014 )

Uluslararası Çağdaş Müzik Birliği (ISCM) Türkiye Seksiyonu İkinci Delegesi

Uluslararası Çağdaş Müzik Birliği (ISCM) Türkiye Seksiyonu Danışma Kururlu Üyeliği

Kültür Araştırmaları Derneği / Genel Sekreter (2011-2014)

Yeni Müzik Kooperatifi / Kurucu Üye / Hâlen: Başkan Yardımcısı

Müzik ve Sanat Kütüphaneleri Platformu / Kurucu Üye

İstanbul Barok Derneği / Kurucu Üye / Hâlen: Başkan Yardımcısı

Ödüller :

Rezidans: Instituto Valdese, Riesi, (Uluslararası Macramé Projesi çerçevesinde), 28.09.2008 – 04.10.2008, Riesi, Sicilya, İtalya

Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Deneysel Film ödülü: Altyazı (Yön.: Efe Öztezdoğan, müzik.: Alper Maral), 07.06.2008, Adana.

Parkcity Film Music Festival, En iyi Deneysel Film Müziği (Subtitle, Müzik: Alper Maral), gümüş ödül, Şubat, 2008, Parkcity, A.B.D

“Composer in Residence”: Visby International Centre for Composers; Visby (Gotland), Göteborg, Växjö ve Stockholm, İsveç, 2006

Paris New Music Review Kompozisyon Yarışmasında Verschiebung  ile "Honourable Mention" ödülü (1997) eserin basımı, CD kaydı ve dünya turnesi] CD: Guy Livingston, Don’t Panic! 60 seconds for piano,  WERGO 6649 2

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2012-2014

 

 

 

 

 

 

 

Müzikolojiye Giriş

Alan Araştırmasında Yöntem

Bibliyografya Bilgisi

Uygulamalı Müzik Etnografyası

Duysal İletişim

Tasarım Dalı Semineri – 2

Müzik ve Edebî Metiner

Türkiye Müzikleri

Temel Müzik Tasarımı – 2

İnteraktif Müzik Tasarımı

Tasarım Dalı – 4

Tasarım Dalı – 2

Performans Ortamları için Elektronik Müzik Tasarımı

Temel Tasarım

Temel Müzik Tasarımı

Tasarım Dalı – 1

Tasarım Dalı – 3

Sosyal Kültür İçinde Müzik

 

 

2

2

2

2

1

1

3

2

3

2

2

1

2

4

3

1

2

3

 

 

2

2

2

0

0

2

0

0

0

2

2

2

2

2

0

2

2

0

 

 

5

2

5

4

2

4

20

5

8

1

5

3

6

28

1

1

2

4

 

 

 

 

Tasarım Dalı – 7

Toplumsal Cinsiyet ve Müzik

Oda Müziği – 1

Music Entertainment Industry

Müzik Tarihi

Sinema ve Müzik

Tasarım Dalı – 2

Tasarım Dalı – 7

Bibliyografya Bilgisi

Tasarım Dalı Projesi

Duysal İletişim

Temel Müzik Tasarımı – 2

Bitirme Ödevi

Müzik Tarihi, 1950’den Günümüze

 

2

2

2

3

2

2

1

2

1

2

1

3

0

2

 

2

0

0

0

0

0

2

2

0

2

0

0

2

0

 

1

4

2

76

18

12

1

1

1

2

8

14

3

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESERLER                  

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

A2.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.A. Maral, “Müzik Tasarımında Değişen Özne ve Yüklemler: Post-modernizm ve      Sonrasında Kadın Kompozitörler ve Duysal Sanatlar,” Uluslararası Multidisipliner   Kadın Kongresi 2009:“Değişim ve Güçlenme” Kongre Özet Kitabı, Dokuz Eylül      Üniversitesi    Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, İzmir, 2009, s. 230.

 

B2 A. Maral, “Çoksesliliğin Nadir Vesikaları: Plaklar Üzerinden Cumhuriyet’in Çokseslilik İdealleri ve Duysal Belleği,” (bildiri özeti),VII. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Bellek ve Kültür, Program, Özetler/Abstracts, Katılımcılar/Participants Kitabı, Kültür Araştırmaları Derneği/Bilkent Üniversitesi, Ankara, 2013, ss. 91-92

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C.2. A. Maral, “Kolonyal Konvansiyon Asyalı Sanatçıları Ödüllendiriyor: Emperyal                                 Retoriğin Gönüllü Fonksiyonerleri Yeni Nesil “Uygun Öteki”ler,” Pultar, Mustafa                 (der). Kültürötesi Bir Gezgin: Gönül Pultar'a Armağan Kitabı - A Transcultural                             Wanderer: A Festschrift for Gönül Pultar, Tetragon Yayınları, İstanbul, 2014, içinde,                ss. 421-426
 

C.2. A. Maral, “Müzik ve Ölüm. Yitimin ve Karanlığın Uğultusu; Ritüel ve Teslimiyetin              Sağaltıcılığı Üzerine,” Gökçe Acar, Gevher, Ölüm Sanat Mekân IV, DAKAM,                           İstanbul, 2014, içinde, ss. 184 – 229

C.2. A. Maral, “Film Müziğinde Teknik ve Strateji,” Yıldız, Selahattin (derl.), Sinema Dili, Su Yayınları, İstanbul, 2014, ss. 283 – 306 

C.2. A. Maral, “From Culture Hall to Shopping Mall,” Places of Memory / Hafıza                                     Mekanları. (for the occasion of 14th International Architecture Exhibition la Biennale              di Venezia / 14. Uluslararası Mimarlık Sergisi, la Bienalle di Venezia vesilesiyle),                         yayına hazırlayan: Pelin Derviş, çeviri: Nazım Hikmet Richard Dikbaş, İstanbul                               Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları, İstanbul, 2014, içinde, ss. 82 – 92

C.2. A. Maral, “AKM’den AVM’ye,” Places of Memory / Hafıza Mekanları. (for the occasion of 14th International Architecture Exhibition la Biennale di Venezia / 14. Uluslararası Mimarlık Sergisi, la Bienalle di Venezia vesilesiyle), yayına hazırlayan: Pelin Derviş, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları, İstanbul, 2014, içinde, ss. 191 – 193

C1. A. Maral, M. Lindley, Techiques of 2Oth Century Turkish “Contemporary” Music: An      Introductory Survey, PAN Yay., İstanbul, 2011

C2.1 A. Maral, “Ertem Eğilmez Filmlerinde Müzik Kullanım Stratejileri,” Filim Bir Adam.         Ertem Eğilmez, derleyen: Cem Pekman, Agora Yayınları, İstanbul, 2010, içinde, ss. 139-163.

C2.2 A. Maral, “Elektronik Müzikte Kadın Kimliği: Varoluşa Yeni Bir Alan Kazanmak,”   Gürsoy, Ayşe Bilge ve Alkan Avcıoğlu (der.), Müzik, Direniş ve Haz, Es Yayınları,         İstanbul, 2009, içinde, ss. 285-308.

 

C2.3. A. Maral, “Milenyum Gençliğinin Dışavurum Medyası Olarak Kısa Film,” Türkoğlu,          Nurçay ve Sevilen Toprak Alayoğlu (der.), Medya ve Kültür. Karaelmas 2009,        Urban Kitap, İstanbul, 2009 içinde, ss. 529-544.

 

C2.4. A. Maral, “Belgesel Sinemada Müzik Üzerine Siyasî Notlar,”  Belgesel Sinema.   Belgesel Sinemacılar Birliği Yıllığı, İstanbul, 2008, ss. 201-207.

         

C2.5. A. Maral, “Müzik Belgeselleri,”  Belgesel Sinema. Belgesel Sinemacılar Birliği Yıllığı, İstanbul, 2008, ss. 196-200.

 

C2.6. A. Maral, “Büyük Buluşma: 2002 Türkiye Hiphop Oscarları / Varoş Gençliği Oscar         Töreni Düzenliyor”,   Jöntürk, Hip Hop Kültürü, Bir Gençlik Çığlığı, Akyüz Yay.,          İstanbul, 2003, ss. 252 - 258

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. A. Maral, “Elektronik Müzikte Kadın Kimliği: Varoluşa Yeni Bir Alan Kazanmak”,    Journal of Communication Studies – Yeditepe Üniversitesi İletişiim Fakültesi        İletişim Çalışmaları Dergisi, güz 2006 (Yayınlanma tarihi: Ağustos 2008), İstanbul; s. 64 – 80.             

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. A. Maral, “Sanat Aracı Olarak Yeni İşitsel Medya: Yeni Teknikler ve Önermeler    Işığında Disiplinlerarası Üretim ve Yeni Söylemler” (bildiri özeti), V. Kültür Araştırmaları Sempozyumu –  “Medya ve Kültür” Sempozyum Program ve Özetler   Kitabı, Yay. Haz.: Nurçay Türkoğlu, Kültür Araştırmaları Derneği ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Yayını, 2009, Zonguldak, içinde, s. 60.

E2. A. Maral, “Milenyum Gençliğinin Dışavurum Medyası Olarak Kısa Film” (bildiri özeti),       V. Kültür Araştırmaları Sempozyumu –  “Medya ve Kültür” Sempozyum Program          ve Özetler Kitabı, Yay. Haz.: Nurçay Türkoğlu, Kültür Araştırmaları Derneği ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Yayını, 2009, Zonguldak, içinde, s. 60.

E3. A. Maral, “Yeni bir Müziğin Yoluna Düşmek: Diasporadaki Varlıklarıyla Türkiye     Kökenli Besteciler ve           Ayrıksı Üretimleri / Çağdaş Sanat Periferilerinin Ortak      Paydasında ‘Ötekilik’ Bağlamları” (Bildiri özeti), İç/Dış/Göç ve Kültür, IV. Kültür      Araştırmaları Sempozyumu, (Program, Özetler ve Katılanlar Kitabı), 2007,           İstanbul, içinde s. 112 – 113

F. Diğer yayınlar :

A. Maral, “Vietnam Savaşımız. İlhan Mimaroğlu’nun Çığır Açan Yapıtı Sing Me a Song of Songmy,JAZZ. Jazz, Blues, Emprovize Müzik Dergisi, Sayı 72, Ekim-Kasım-Aralık, 2013 / 04; Boyut Yayıncılık,  ss. 99 – 101

 

A. Maral, “Yeniden Caz Sanatı. “Türkiye’de yayınlanmış ilk caz kitabı,” İlhan Mimaroğlu’nun Caz Sanatı 55 yıl aradan sonra yeniden basıldı,” JAZZ. Jazz, Blues, Emprovize Müzik Dergisi, Sayı 72, Ekim-Kasım-Aralık, 2013 / 04; Boyut Yayıncılık,  ss. 97 – 98

 

A. Maral, “Akıntıya Karşı “Mikro Festivaller,” Artful Living, http://www.artfulliving.com.tr/detay/mikro-festivaller (erişim: 11.10, 2013)

 

A. Maral, “İki Gün ve Gece non-stop Festival: two days & nights of new music, Odessa,” Artful Living, http://www.artfulliving.com.tr/detay/iki-guumln-gece-non-stop-festival (erişim: 09.07, 2013)

 

A. Maral, “Festival Yazısı,” Artful Living, http://www.artfulliving.com.tr/detay/fesival-yazisi (erişim: 09.07, 2013)

 

A. Maral, “Bon pour l’occident! Der Musikalische Orientalismus wird auch in den eigenen türkischen Küche gebraut,” Neue Zeitschrift für Musik, # 4, 2013, ss. 25-27

 

A. Maral, “Perişanlık Turizmi,” Artful Living, http://www.artfulliving.com.tr/detay/perisanlik-turizmi (erişim: 20.5, 2013)

 

A. Maral, ‘The reasons of the heart aren’t alien to reason’: Bülent Arel and İlhan Mimaroğlu,” Bülentjournal, http://bulentjournal.com/bulent-arel-and-ilhan-mimaroglu-the-first-turkish-masters-of-electronic-music/ (erişim: 30.04, 2013)

A. Maral,“Müzik Estetiğinde Çapaklılık: Lo-Fi, retro, junk ve noise,”Artful Living, http://artfulliving.com.tr/detay/muumlzik-estetiginde-cccedilapaklilik                      (erişim: 15.04, 2013)

 

A. Maral, Was haben arabische und türkische Komponisten und Komponistinnen elektroakustischer Musik gemeinsam?” Elektroakustische Musik, Maerzmusik, Festival für Aktuelle Musik, Festival Kitabı/Dosyası içinde bölüm / ayrı basım; Mart, 2013, Berlin, Almanya; ss. 1 – 6

1. A. Maral,  elektroakustisch!, A.K. Müzik, CD 1002-2, İstanbul, 2010

2. A. Maral,  “İlhan Mimaroğlu Sinema Köşelerinde”, Sinematürk, Nisan, 2007, sayı 6,

          ss. 18 – 20

 

3. A. Maral, “1990 sonrası Türk Sineması’nda Müzikler / Kimlik ve söylemler üzerine birkaç gözlem – II; Sinematürk, Mart, 2007, Sayı 5, ss. 36 - 39

 

4. A. Maral,   “1990 sonrası Türk Sineması’nda Müzikler / Kimlik ve söylemler üzerine           birkaç gözlem –  I; Sinematürk, Şubat, 2007, Sayı 4, ss.  46 - 48

 

5. A. Maral, “Uzun Filmin Kısası” – Alper Maral ile mülâkat (Fırat Sayıcı), cinemascope, Şubat, 2007, sayı 2,  ss. 94 – 97

 

6. A. Maral, Dijital Haklar /Telif konulu mülâkat (Zehra Kafkaslı moderatörlüğünde),   Güncel Hukuk Dergisi, Ekim, 2006, Sayı 10, ss. 22 – 27

 

7. A. Maral, Martin Greve’nin Almanya’da Hayali Türkiye’nin Müziği adlı kitabının yayına hazırlanması; İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Temmuz, 2006.

 

8. A. Maral, “İlhan Mimaroğlu: 80. Zafer Yılı!”, Koara, sayı 2, Mart, 2006, ss. 14 – 16

 

9. A. Maral, “İlhan Mimaroğlu, Sing Me a Song of Songmy”, Koara, sayı 2, Mart, 2006, ss. 17 – 18

 

10. A. Maral, “İlhan Mimaroğlu’ dan “Other Words”, Koara, sayı 2, Mart, 2006, s. 19

                                                                                                                     

11. A. Maral, “Makaralı Teyp Fetişizmi”, NM, Sayı 1, (sayfa numarası yok), (Şubat,    2005)

 

12. A. Maral, “Elektronik Müziğin Paslı Raflarından: Hızlandırılmış Elektronik Müzik Tarihi – II”, noize, Kasım 2004, s.18

 

13. A. Maral, “Elektronik Müziğin Paslı Raflarından: Hızlandırılmış Elektronik Müzik Tarihi – I”, noize, Ekim 2004, s.2

 

14. A. Maral, “Hiperventilasyon – The New Birth Brass Band”, Festivalist, sayı 1, s.3,           Temmuz 2004, İstanbul

 

15. A. Maral, “Bobby McFerrin & Voicestra”, Festivalist, sayı 1, s.6, Temmuz 2004,    İstanbul

 

16. A. Maral, “VINYL-Extrem / İstisnaî Elektronik Müzik Kayıtları – 11 / Louis   Andriessen: Il Duce (1973) – elektronische compositie vervaardigt in de studio van het Koninklijk Conservatorium te  Den Haag met medewerking van Gilius van           Bergeyk [De Staat, Il Principe, Il Duce, Hoketus, Donemus / Composers’ Voice, CV       7702]”, Lull Dergisi, Sayı 15, Ekim 2003, İstanbul; ss. 57 – 58

 

17. A. Maral, “Erdem Helvacıoğlu ve A Walk through the Bazaar adlı yapıtı”, stüdyo imge      / e – dergisi içinde, Ekim, 2003

 

18. A. Maral, “Lawrence D. "Butch" Morris ve ‘Conduction’ –  pro & contra”, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Portalı, istanbuldostları; Eylül, 2003, http://www.istanbuldostlari.org/iksv/iksv_index/1,1792,157,00.html?articleid=2122

 

19. A. Maral, “Jimmy Smith ve Org Kültürü”, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Portalı,   istanbuldostları; Eylül, 2003,            http://www.istanbuldostlari.org/iksv/iksv_index/1,1792,153,00.html?articleid=36

 

20. A. Maral, Tayfun Polat’ ın yönettiği, “Kentin Gürültüsü Kentin Müziğini Etkiler mi?” konulu dosya için yapılan, panelin traskripsiyonundan kısaltılmış metin içinde on       bölüm, XXI, Yirmibir Mimarlık Tasarım ve Kent Dergisi, Sayı 15, Eylül 2003,          İstanbul, ss. 76 - 82

 

21. A. Maral, VINYL-Extrem / İstisnaî Elektronik Müzik Kayıtları – 10 / Bernd Alois      Zimmermann, Tratto: For Electronic Sounds in the Form of a Choreographic     Study, vd. [WERGO / Helidor 2594 0005]”, Lull Dergisi, Sayı 14, Eylül 2003,          İstanbul; ss. 57 – 58

22. A.Maral, “Esbjörn Svensson Trio”, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Portalı,   istanbuldostları;Ağustos,2003,       http://www.istanbuldostlari.org/iksv/iksv_index/1,1792,153,00.html?articleid=

23. A. Maral, “10. Uluslararası İstanbul Caz Festivali –  Genel Notlar”, İstanbul Kültür ve       Sanat Vakfı Portalı, istanbuldostları; Ağustos, 2003,     http://www.istanbuldostlari.org/iksv/iksv_index/1,1792,153,00.html?articleid=

 

24. A. Maral, “Festival Notları – 4: [iks]”, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Portalı,       istanbuldostları; Ağustos, 2003,            http://www.istanbuldostlari.org/iksv/iksv_index/1,1792,153,00.html?articleid=

 

25. A. Maral, “Oscar Sala’sız (bir) Mixturtrautonium”, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Portalı, istanbuldostları; Ağustos, 2003,         http://www.istanbuldostlari.org/iksv/iksv_index/1,1792,153,00.html?articleid=

26. A. Maral, “VINYL-Extrem / İstisnaî Elektronik Müzik Kayıtları – 9 / Annette & Paul Bley, Dual Unity [Freedom FLP 40109 Super 2383 109, 1971]”, Lull Dergisi, Sayı 13, Temmuz 2003, İstanbul; ss. 57 – 58

27. A. Maral, “Berlin Raporu: Yazarlarımızdan Alper Maral Berlin’ de, Türk bestecilerin          elektro-akustik müzik yapıtlarını tanıttı: Berlin Teknik Üniversitesi Müzikoloji        Departmanı, 14 Nisan 2003”, Lull    Dergisi, Sayı 13, Temmuz 2003, İstanbul; s. 9

28. A. Maral, “Berlin Raporu: Türk Bestecilerin Elektroakustik Müzik Yapıtları Berlin’ de”, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Portalı, istanbuldostları; Temmuz, 2003, http://www.istanbuldostlari.org/iksv/iksv_index/1,1792,157,00.html?articleid=1887

 

29. A. Maral, “Music for Non-Musicians: Deneysel Müziğin Müzik - dışıyla Buluşması”, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Portalı, istanbuldostları; Temmuz, 2003, http://www.istanbuldostlari.org/iksv/iksv_index/1,1792,153,00.html?articleid=1866

 

30. A. Maral, “Beyin Dalgalarıyla Müzik: Musica Elettronica Viva’dan Richard Teitelbaum İstanbul’da”, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Portalı, istanbuldostları; Temmuz, 2003,            http://www.istanbuldostlari.org/iksv/iksv_index/1,1792,157,00.html?articleid=1746

 

31. A. Maral, “VINYL-Extrem / İstisnaî Elektronik Müzik Kayıtları – 8 / Pierre Henry –  Michel Colombier, les jerks électroniques de la MESSE POUR LE TEMPS PRESENT        et musiques concrètes de Pierre     HENRY pour MAURICE Béjart. Philips / Gravure     Universelle, 836.893, 1967”, Lull Dergisi, Sayı      12, Haziran 2003, İstanbul; ss.   57 - 58

 

32. A. Maral, “Elektronik Müzikte Kadın Kimliği – I”, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Portalı, istanbuldostları; Haziran, 2003, http://www.istanbuldostlari.org/iksv/iksv_index/1,1792,157,00.html?articleid=1852

 

33. A. Maral, “VINYL-Extrem /  İstisnaî Elektronik Müzik Kayıtları – 7 / The      Contemporary Composer in the USA: Morton Subotnick, John Eaton, William         Bergsma; (Turnabout TV - S 34428)”, Lull Dergisi, Sayı 11, Mayıs 2003, İstanbul;          ss. 57 - 58

 

34. A. Maral, “VINYL-Extrem /  İstisnaî Elektronik Müzik Kayıtları – 6 / Electronic  Music:      John Cage, Luciano Berio, İlhan Mimaroğlu (Turnabout TV 34046S, 1966)”, Lull      Dergisi, Sayı 10, Nisan 2003, İstanbul; ss. 57 – 58

 

35. A. Maral, “Sade Caz  / 12. Akbank Caz Festivali Örneğinde Konsept Oluşturma     Problematiği”, indepaper (www.indepaper.org), Mart 2003

 

36. A. Maral, “VINYL-Extrem / İstisnaî Elektronik Müzik Kayıtları – 5 / İlhan Mimaroğlu,         Sing Me a Song of Songmy, A Fantasy for Electromagnetic Tape Featuring Freddie           Hubbard and his Quintet, with Reciters, Chorus, String Orchestra, Hammond         Organ, Synthesized and Processed Sounds, Composed & Realized by İlhan   Mimaroğlu on Poems by Fazıl Hüsnü Dağlarca & Other Texts. (Atlantic SD 1576         LP, 1971)”, Lull Dergisi, Sayı 9, Mart 2003, İstanbul; ss. 57 – 58  

37. A. Maral, “No One Listens / Turkish Contemporary Music in the 20th Century and   Beyond—a short overview”, indepaper (www.indepaper.org), Mart 2003

38. A. Maral, “Belgesel Müziği”, Belgesel Sinema Dergisi, sayı 2, Kış (Şubat) 2003,    İstanbul, ss. 40 - 42

 

39. A. Maral, “VINYL-Extrem / İstisnaî Elektronik Müzik Kayıtları – 4 / Mussorgsky -   Tomita: Pictures at an Exhibition (RCA, 1975), (VINYL-EXtrem Köşesi)”, Lull      Dergisi, Sayı 8, Şubat 2003, İstanbul; ss. 57 – 58 (tekrar basım)

 

40. A. Maral, “Guru ve Uhuru: Gil Evans - Jimi Hendrix Buluşması”, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Portalı, istanbuldostları; Ocak, 2003 http://www.istanbuldostlari.org/iksv/iksv_index/1,1792,153,00.html?articleid=1314

 

41. A. Maral, “Negatif Caz Yazısı - Caz Kaçamakları / Cazla Anlatılabilecekler Bitince Ne        Yapılır / Yapılmaktadır - Örnekli Kılavuz”, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Portalı, istanbuldostları;                 http://www.istanbuldostlari.org/iksv/iksv_index/1,1792,157,00.html?articleid=

 

42. A. Maral, “VINYL-Extrem / İstisnaî Elektronik Müzik Kayıtları – 4 / Mussorgsky -    Tomita: Pictures at an Exhibition (RCA, 1975)”, Lull Dergisi, Sayı 7, Şubat 2003,          İstanbul; s. 59 – 60 (hatalı basım)

 

43. A. Maral, “Kıtalararası Proje Peşinde: Richard Teitelbaum İstanbul’daydı”, Andante,         Aralık 2002, İstanbul

 

44. A. Maral, “Retro için Notlar – 1”, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Portalı,    istanbuldostları, Aralık, 2002,         

http://www.istanbuldostlari.org/iksv/iksv_index/1,1792,157,00.html?articleid=13

 

45. A. Maral, “VINYL-Extrem / İstisnaî Elektronik Müzik Kayıtları – 3 / OHM : the early         gurus of electronic music : 1948 – 1980  (Ellipsis Arts CD 3670; 2000), (VINYL-  EXtrem Köşesi)”, Lull Dergisi, Sayı 6, Aralık 2002, İstanbul; ss. 57 – 58

 

46. A. Maral, “Büyük Buluşma: 2002 Türkiye Hiphop Oscarları / Varoş Gençliği Oscar Töreni Düzenliyor”, Lull Dergisi, Sayı 6, Aralık 2002, İstanbul; ss. 11 - 12

 

47. A. Maral, “Synthesizerların Başına Gelen En Kötü”, Basatap, 24. Kasım 2002,       http://www.gazet- e.com/basatap/sayi9/konu6.html#

 

48. A. Maral, “Synthesizerın Gücü Adına / Control Voltage Project”, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Portalı, istanbuldostları; Kasım, 2002, http://www.istanbuldostlari.org/iksv/iksv_index/1,1792,157,00.html?articleid=1260

 

49. A. Maral,Caz Plaktan Dinlenir - Performans Pratiği ve Belge Formatı Olarak Sıcak Kayıt”, Basatap e-dergisi, sayı 8, (http://www.gazet- e.com/basatap/ sayi8/konu7.html), Kasım, 2002

 

50. A. Maral, “VINYL-Extrem / İstisnaî Elektronik Müzik Kayıtları - 2 / “Morton Subotnick, Silver Apples of the Moon (Nonesuch Records H - 71174, 1964)”         (VINYL-EXtrem Köşesi)”, Lull Dergisi, Sayı 5, Kasım 2002, İstanbul; ss. 55 - 56

 

51. A. Maral, “Control Voltage Project - Synthesizerların Göbek Bağı ve bu Bağa       Dolanmış Bir Elektronik Müzik Projesi” , Basatap e-dergisi, sayı 7, Ekim 2002

 

52. A. Maral, VINYL-Extrem / İstisnaî Elektronik Müzik Kayıtları - 1 / “Electronic Music        (Turnabout TV 34004S, 1964)”, Lull Dergisi”, Sayı 4, Ekim 2002, İstanbul;ss. 59 –       60

         

53. A. Maral, “Kemikli bir Müzik tarihi için Notlar”, Birikimler  EST & NON Dergisi, sayı  7;     Şubat – Nisan 2001, İstanbul, ss. 18 – 27

 

54. A. Maral, “Film Müziği ve Ağır Babalar – Adorno, Eisler Schönberg ”, Birikimler EST &     NON Dergisi,            sayı 7; Şubat – Nisan, 2001, İstanbul, ss. 62 – 69

 

55. A. Maral, “Akustik Fotoğraflar”, Birikimler EST & NON Dergisi, sayı 5; Temmuz – Ağustos, 2000, İstanbul, ss. 86 - 92

 

56. A. Maral, “Musique Concrète”, Birikimler EST & NON Dergisi, sayı 4; Mayıs – Haziran, 2000, İstanbul, ss. 66 - 70

 

57. A. Maral, “Ctrl + C, Ctrl + V”, Birikimler EST & NON Dergisi, sayı 3; Mart – Nisan, 2000, İstanbul, ss. 95 - 96