Doç. Dr. Evren Bilge KUTLAYTüm Kişiler

                                                                                      Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

Yrd. Doç. Dr. Evren KUTLAY 
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndaki piyano eğitimiyle birlikte, Cağaloğlu 
Anadolu Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümünden mezun oldu. Amerika’da 
tam bursla okuduğu University of West Georgia’da İşletme ve Müzik bölümlerinin Araştırma 
görevlisi olarak çalışarak MBA ve MM in Piano Performance eğitimlerini birincilikle 
tamamladı. Amerika’da GMTA piyano yarışmasında “Award of Excellence” ve MTNA 
kurumunun “Star of the Year” ödüllerini aldı. İstanbul Üniversitesi’nde Müzikoloji doktora 
çalışmalarını tamamladı. Koç Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği ve Sanat Direktörlüğü yaptı. 
Düzenli konserlerinin yanı sıra araştırma çalışmalarını “Osmanlı- Avrupa Müzik 
İlişkileri” alanında sürdürmektedir. Makaleleri, seminerleri, konferans bildirileri ve kitap 
bölümlerinin yanı sıra “Osmanlının Avrupalı Müzisyenleri” başlıklı kitabı, “Dersaadette 
Avrupa Müziği” adlı CD kaydı vardır. TRT için belgesel serileri çekmiştir. NeoFilarmoni ve 
Opus’un yazarlarındandır. TRTRadyo’ya Müzik Evreninde Yolculuk başlıklı bir klasik müzik 
programı hazırlamıştır. 
Uluslararası çalışmaları Fahri Teksas vatandaşlığıyla, Amerikan Kongresi ve Teksas 
Milletvekili Özel Ödülü’yle takdir edilmiş; 8 Kasım 2013 günü Teksas Valiliğince “Evren 
Kutlay” günü ilan edilmiştir.

Adı Soyadı: Evren Bilge Kutlay

Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 

 Matematik

Piyano Performans (yarı zamanlı)

Boğaziçi Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı

1999

1997

Y. Lisans

Y. Lisans

 İşletme

Piyano Performans

University of West Georgia

University of West Georgia

2001

2001

 

Doktora

 

Müzikoloji

 

İstanbul Üniversitesi

2007

Doktora Tezi Başlığı (Özeti Ekte) ve Danışmanı: Müziğin bir pazarlama elementi olarak tüketici üzerinde duygusal, algısal ve davranışsal etkileri, Danışman: Prof. Emel Çelebioğlu

Katıldığı piyano performansı masterclass’lar (uzmanlık sınıfları): Leontina Margulis, Istanbul, Kevin Orr, GA, Amerika

GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Yrd. Doç. Dr.

 Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi      Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü

2013-devam

Öğretim Görevlisi Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi      Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü

2012-2013

Öğretim Görevlisi Dr.

Haliç Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuarı

2012-2013

Öğretim Gör. Dr.

Koç Üniversitesi

2003-2012

Öğretim Gör. Dr.(ek ücretli)

 İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı

2008- 2009

Öğretim Gör. Dr. (ek ücretli)

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

2009

Öğretim Gör. Dr. (ek ücretli)

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı

2009

Araştırma Görevlisi

University of West Georgia Müzik Bölümü

2001-2002

Öğretim Görevlisi

Lagrange Müzik Okulu

2002

Araştırma Görevlisi

University of West Georgia İşletme Bölümü

1999-2001

 

 

 

 

 

 

İDARİ GÖREVLER

Erasmus Koordinatörü Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 2013-

 

Sanat Programı Temsilciliği             Koç Üniversitesi         2008-2012

 

 • Sanat programı derslerinin öğretim görevlileriyle oluşturulması/koordinasyonu
 • Bütçe planlaması
 • Öğretim görevlisi işe alma/görevlendirme konusunda dekanlığa danışmanlık
 • Sanat programı öğretim görevlileri ve dekanlık ofisi arasında köprü görevi
 • Sanat programı yaz okulu derslerinin planlanması
 • Programla ilgili tüm idari görevler

 

 

Sanat Direktörü        Koç Üniversitesi            2003–2009

 

 • Üniversitenin Sanat Merkezi: Sevgi Gönül Oditoryumu ‘nun yönetimi ve gerçekleşen tüm sanat faaliyetlerinin koordinasyonu
 • Sanat Merkezinde gerçekleşen sonbahar ve ilkbahar dönemleri konser serisi programını oluşturma, organize ve koordine etme
 • Oditoryumun idari işleri, bütçe planlaması
 • Konser kitapçığı, duyurusu, afişi, programı, vs. basımı ve sanat faaliyetlerinin duyurulması

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 • American Musicological Society (AMS) /Amerikan Müzikoloji Derneği
 • Music Teachers National Association (MTNA)/Amerikan Ulusal Müzik Öğretmenleri Derneği       (üyelikle ödüllendirildi, bkz. Ödüller ve Burslar)
 • Beta Gamma Sigma Business Scholars (Beta Gamma Sigma İşletme Profesyonelleri Derneği)        (üyelikle ödüllendirildi, bkz. Ödüller ve Burslar)
 • EPTA (European Piano Teachers Association/Avrupalı Piyano Öğretmenleri Derneği)
 • WPTA (World Piano Teachers Association/Dünya Piyano Öğretmenleri Derneği)

ÖDÜLLER VE BURSLAR:

 • UWG yüksek lisans eğitim bursu (1999–2001)
 • UWG Eğitim ve Araştırma Görevliliği (Üniversite rektörü için/onur listesi öğrencilerine pazarlama dersi) (1999–2001)
 • “Award of Excellence” (Mükemmeliyet Ödülü), GMTA (Georgia Music Teachers Association) Piyano Yarışması (upper college/üniversite üzeri) (2001)
 • “Star of the Year”, MTNA (Music Teachers National Association/ Amerika Ulusal Müzik Öğretmenleri Derneği) üstün başarı ödülü (2002)
 • Beta Gamma Sigma Business Scholars (Beta Gamma Sigma İşletme Profesyonelleri Derneği) üstün başarı ödülü (2002)

·         WPTA dipE (Diploma of Excellence) WPTA konferansı üstün başarılı bildiri ödülü (2012)

 • Fahri Teksas Vatandaşlığı, Teksas Eyaleti Kongresi, Amerika (2013)
 • “Dr. Evren Kutlay Day”, 8 Kasım 2013, Teksas Valiliği (2013)
 • Amerikan Kongresi Özel Ödülü (2013)

SON BEŞ YILDA VERDİĞİ LİSANS/YÜKSEK LİSANS/SANATTA YETERLİK/DOKTORA DÜZEYİNDEKİ DERSLER

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2003-2012

Yaz

  Introduction to Music

  3

 

  35

  Western Art Music

 

  3

 

 

  35

 

Güz

  Introduction to Music

  3

 

  30

  Western Art Music

Music Cultures of the World (2007)

  3

  3

 

  30

  30

  Art of Piano

  1

  2

  13

2003-2012

İlkbahar

  Introduction to Music

  3

 

  30

  Western Art Music

  3

 

  30

  Art of Piano

 

  1

  3

  2

  13

  35

 

  Independent Study

  3

 

  1

2008-2009

Güz/İlkbahar

Meslek (Müzik) İngilizcesi

(Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik/Doktora)

  3

 

15

 

 

2009

İlkbahar

Çalgı Eğitimi (Piyano)

(Lisans 1,2,3,4)

 

3

15

 

2009

İlkbahar

Korrepetisyon

(Lisans 1, 2, 3, 4)

 

3

2

2012-devam

Güz

Piyano / Yrd. Piyano

 

3

25

2012-devam

Güz

Sanat ve Matematik

3

 

49

2013-devam

Güz

Müzik Becerileri

2

2

25

2013

Güz

Tasarım Dalı Semineri 2,3,4

3

 

10

2014

Güz

Müzikolojiye Giriş

3

 

2

2015

Bahar

Müzik Terminolojisi

3

 

5

Not1: Koç Üniversitesinde Öğretim dili İngilizcedir. Koç Üniversitesinde verilen derslerin hepsi Lisans dersleridir.

Not2: 2010 Güz döneminde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında Müzikoloji Bölümü Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerine “Osmanlı’dan Cumhuriyete Batı Müziği Tarihi” dersi verilmesi teklif edilmiştir.

ESERLER LİSTESİ

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

A1. Kutlay, Evren. “Doğulu Kadının Batılı Yüzü: 19. yüzyıl Osmanlı Kadını ve Avrupa Müziği Üzerine Notlar”. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kadın Araştırmaları Uluslar arası Hakemli Dergisi/Journal of Woman Studies: Kadın/Woman 2000. Cilt: 9, Sayı: 1. ISSN. 1302-9916. KKTC. Haziran 2008.

A2. Kutlay, Evren. “Osmanlı’da Görevli İki İtalyan Müzisyen: Giuseppe Donizetti ve Callisto Guatelli”. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks. Uluslarası hakemli dergi. ISSN. 1868-8934 (Online), ISSN. 1869. 2338 (Print). Vol.2. No.1. Nisan 2010.

A3. Kutlay, Evren. “Vive La Liberte! İkinci Meşrutiyet’in Müzikal Coşkusu”.İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi. Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler e-dergisi. Kırgızistan. ISSN. 1694-528X. Nisan 2010.

A4. Kutlay, Evren. “Bach ve Buffardin’in İstanbul Buluşmasına Türk Müzik Tarihi Bağlamında Bakış ”. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks. Uluslarası hakemli dergi. ISSN. 1868-8934 (Online), ISSN. 1869. 2338 (Print). Vol .2 No.2 Ağustos 2010.

A5. Kutlay, Evren. “19. yüzyıl Osmanlı Padişahlarının Müzik Politikalarından Kesitler”, Uluslararası hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, Yakın Doğu Üniversitesi, Cilt IV, Sayı 1. Nisan 2011

B. Uluslararası Konferans/Sempozyum/Seminerlerde Bildiriler:

B1. Poster Bildiri, “Liszt’s visit to Istanbul in 1847”, WPPC: World Piano Pedagogy Conference (Dünya Piyano Pedagojisi Konferansı), Phoenix, Arizona, Amerika, 22-25 Ekim 2009.

B2. Panel:  “Time Management: How to manage one’s teaching schedule”, WPPC: World Piano Pedagogy Conference (Dünya Piyano Pedagojisi Konferansı), Anaheim, Califormia, Amerika http://www.pianovision.com, WebZine, Ekim 2005

B3. Sempozyum Oturum Başkanlığı: “SERAGLIOS AND HAREMS in Theatre, Opera, and Poetry from the Earliest Theatrical Sources to Lord Byron’s Don Juan (1819-1824)”. Don Juan Archive Wien Uluslar arası Sempozyumu. İstanbul, Avusturya Konsolosluğu Kültür Ofisi. 27-28 Mayıs 2010.

B4. “19. Yüzyıl Osmanlısında Avrupai tarzda Müzik ve Sahne Sanatları İcra ve Temsil Mekânlarına Analitik Bir Bakış”. Uluslararası Müzikte Temsil Müziksel Temsil Sempozyumu. 20-22 Ekim 2010, İTÜ, İstanbul(Basım: “Müzikte Temsil Müziksel Temsil II) Porte Akademik Yıl:1 Sayı:2, Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi.

 

B5. “The Last Capital Istanbul: Occidental Sounds from the Capital of Orient”, 3. Uluslar arası Koro Günleri, 4 Kasım 2010, İTÜ, İstanbul.

B6. “Teaching Beginners: A Comparison of Piano methods in Turkey vs. US”. University of West Georgia, Piano Pedagogy Presentation, 10 Kasım 2010, Georgia, Amerika.

B7. “Occidental Sounds from the Empire of Orient: European Music in 19th Century Ottoman Empire”, Word/Culture /Image Interdisciplinary Conference. 10-13 Kasım 2010,  University of West Georgia, Carrollton, Georgia, Amerika.

 

B8. “Western Sounds from the Eastern World”. East Meets West Conference. 23–25 Mart 2011, Virginia Military School, Lexington, Virginia, Amerika

 

B9. “Arşiv Belgelerinde Osmanlı Dönemi Avrupa Müziği ve Avrupalı Müzisyenler”. Arşiv Belgeleri Işığında Türkiye’nin Uluslar arası ilişkileri paneli. 31 Mart-1 Nisan 2011, VEKAM, Ankara.

 

B10.  “Liszt’s Turkish pupils and their contribution to the development of Western Music in Ottoman Empire”. 2011 Liszt Symposium. 1–3 Nisan 2011, University of Utrecht, Utrecht, Hollanda.

 

B11. “Doğunun Başkentinden Batılı Sesler: Dersaadette Avrupa Müziği”, Dinletili Seminer, CIEPO: Uluslararası Osmanlı öncesi ve Osmanlı dönemi sempozyumu, 4. Ara toplantısı, Uşak Üniversitesi, Uşak. 14-16 Nisan 2011.

 

B12.  “Sultans on Stage: Sultan Image in Selected Ballets from 18th to early 19th centuries”. Don Juan Archive Wien Uluslar arası Sempozyumu. İstanbul, Avusturya Konsolosluğu Kültür Ofisi. 8-10 Haziran 2011.

 

B13. “Piano Literature in the 19th century Ottoman Empire”. World Piano Conference, WPTA. Novi Sad, Sırbistan. 28 Haziran-3 Temmuz 2011.

 

B14. “Liszt’in İstanbul ziyareti ve “Türk” öğrencileri”. Uluslararası Liszt Festivali. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 18-22 Ekim 2011.

 

B15. “İkinci Viyana kuşatmasının müzikal sonuçları: Avrupa müziğinde Alla Turca stili”. Avrupa’ya Türk göçünün 50. Yılında Türkiye-Avusturya ilişkileri sempozyumu. Viyana, Avsuturya. 24-28 Ekim 2011.

 

B16. “Piano Music of Ottomans”. GMTA. Colombus State University. Georgia, Amerika. 4-6 Kasım 2011.

 

B17. “ Alla Turca vs. Alla Franca: Musical Interaction of Turks and Europeans for Centuries”. Annual Humanities Conference. University of West Georgia. Georgia, Amerika. 9-11 Kasım 2011.

 

B18. “The Last Capital Istanbul: Occidental Sounds from the Capital of Orient”, 4. Uluslar arası Koro Günleri, 17 Kasım 2011, İTÜ, İstanbul.

 

B19. “European Music in Ottoman Istanbul”. Türk Kültür Vakfı, 12 Ocak 2012, İstanbul.

 

B20. “European Music during Ottoman Era”. Artist in Residence Conference. Pera Müzesi, 25 Şubat 2012, İstanbul.

 

B21. “The Last Capital Istanbul: Occidental Sounds from the Capital of Orient”, 5. Uluslar arası Koro Günleri, 15-18 Kasım 2012, İTÜ, İstanbul.

 

B22. “European Music during Ottoman Era”. University of Texas at Austin, 5 Kasım 2013, Müzikoloj ve Tarih Seminerleri Dizisi, Teksas, Amerika

 

B23. “European Music in Ottoman Istanbul”. University of Houston Downtown, 6 Kasım 2013, Teksas, Amerika

 

B24. “European Music during Ottoman Era”. Raindrop Turkish House, Texas Government Citizenship Month Activities, 8 Kasım 2013, Teksas, Amerika

 

B25. “European Music during Ottoman Era”. Arped Lamell Arts Studio, Guest of the Month, Teksas, Amerika.

 

B26. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Batı Müziği”. Uluslararası Antalya Piyano Festivali. Antalya Kültür Evi. 9 Kasım 2014.

 

B27. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Batı Müziği”. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında). 10 Kasım 2014.

 

 C. Kitaplar

C1. Kutlay, Evren. Osmanlı’nın Avrupalı Müzisyenleri. Kapı yayınları. Nisan 2010. İstanbul.

D. Kitaplarda Bölümler

D1. Kutlay, Evren. “Johann Sebastian Bach’ın Kahve Kantatında Osmanlı İzleri”. Kültürümüzde Kahve. Kitabevi yayıncılık. Ed. Emine Gürsoy Naskali. Ekim 2011.İstanbul.

*Yapı Kredi yayınları prestij yayını olarak tekrar basım Ocak 2012.

D2. Kutlay, Evren. “Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Müzikte Konuk Sanatçı Programları ve Bela Bartok Örneği”. Konuk sanatçı Programları ve Kültürel İletişim. Nortrung yayıncılık. Ed. Ilgım Veryeri Alaca. Nisan 2012. İstanbul.

D3. Kutlay, Evren.  “Stevan Mokranjac in Istanbul”. Stevan Mokranjac: Concert Tours with Belgrad Singing Society. Serbian Musicological Society. Ed. Biljana Milanovic. Ekim 2014. Sırbistan.

D4. Kutlay, Evren. "Opera Tutkunu Bir Osmanlı Padişahı". Belisario Operası. Niyazi Ölmez. (Basım Aşamasında)

D5. Kutlay, Evren. “Osmanlıdan Bugüne Batı Müziği Mirasına Kısa Bakış”. Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Modernleşme. Prof. Dr. Nuran Yıldırım’a Armağan Kitabı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi. Mart 2015 (Basım Aşamasında).

E. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

E1.Kutlay, Evren. “Osmanlı Saraylarında Konser Veren Avrupalı Müzisyenler ve Osmanlı’da Batı Müziğinin Gelişimine Katkıları”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Yıl:2009, Sayı: 22. ISSN: 1300-9206. Erzurum.

F. Ulusal Konferanslar/Sempozyumlar/Seminerler/Çalıştaylar:

F1. “1897 Tesalya Zaferinin Müziksel Kutlaması”, İzmir Ulusal Müzik Sempozyumu, 5-6 Kasım 2009, Ege, Dokuz Eylül ve Yaşar Üniversitesi, İzmir (Basım için teslim edildi, ancak sempozyum sekretaryası bütçe bulamadığı için basılmadı).

F2. “Müziğin Ruh hali üzerindeki etkileri”, İTÜ Müzikoloji Bölümü “Gençler Semineri”, 11–12 Mayıs 2009, İTÜ Taşkışla binası, İstanbul.

F3. “19. Yüzyıl Osmanlısında Avrupa Müziği”, Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Seminerleri, 17 Mart 2010, Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İstanbul.

 • Seminer Dizisi: “Batı Müziğinin Osmanlı Serüveni” ana başlığı altında aylık seminerler dizisi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Arka Oda Toplantıları, Ekim 2009-Mayıs 2010, Pera, İstanbul:

F4. “Osmanlı Müzik Dünyasında İtalyan Üslubu:  Giuseppe Donizetti ve Callisto Guatelli”, 28 Ekim 2009, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

F5. “Batı Müziği Üslubunda Osmanlı Marşları”, 18 Kasım 2009, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

F6. “Osmanlı Sarayı’nda Batılı Müzisyenler”, 23 Aralık 2009, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

F7. “Bestekâr Padişahlar, Şehzadeler ve Sultanlar ve batı müziği formlarındaki eserleri”, 14 Ocak 2010, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

F8. “Saray Tiyatroları”, 25 Şubat 2010, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

F9. “19. yüzyıl Osmanlısında müzisyen Levanten ve azınlıklar”, 25 Mart 2010, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

F10. “İlk Osmanlı-Türk batı müziği bestecileri ve eserlerine örnekler”, Nisan 2010, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

F11. “Muzıka-yı Hümayün’den Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına”, 13 Mayıs 2010, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

 • Seminer Dizisi: “Osmanlı’da Klasik Batı Müziği” ana başlığı altında dinletili seminerler dizisi (Seminer sunumu ve Piyano: Dr. Evren Kutlay), İstanbul Teknik Üniversitesi, MİAM (Müzik İleri Araştırmalar Merkezi), MIAMSunar, Şubat-Mayıs 2010, İTÜ Maçka Kampüsü, İstanbul:

F12. “Osmanlı’da görevli iki İtalyan müzisyen: G. Donizetti ve C. Guatelli”, 11 Şubat 2010, İTÜ MİAM, İstanbul

F13. “Osmanlı Milli Marşları”, 18 Şubat 2010, İTÜ MİAM, İstanbul

F14. “Bestekâr Padişahlar, Şehzadeler ve batı müziği formlarındaki eserleri”, 4 Mart 2010, İTÜ MİAM, İstanbul

F15. “Osmanlı Kadınının Müzikte Batılı Yüzü”, 18 Mart 2010, İTÜ MİAM, İstanbul

F16. “Avrupalı Zaferin Batı Müziğiyle Kutlanması”, 1 Nisan 2010, İTÜ MİAM, İstanbul

F17. “II. Meşrutiyet’in Müzikal Coşkusu”, 8 Nisan 2010, İTÜ MİAM, İstanbul

F18. “Osmanlı’nın Avrupalı Müzisyenleri”, 22 Nisan 2010, İTÜ MİAM, İstanbul

F19. “Osmanlı’dan Cumhuriyete Batı Müziği Serüveni”, 6 Mayıs 2010, İTÜ MİAM, İstanbul

F20. “2010 Ulusal Müzik ve Müzikoloji Çalıştayı”. Bugün, Toplum ve Müzik-10. 29 Mayıs 2010. Kadıköy Süreyya Operası. İstanbul

F21. “19. yüzyıl Osmanlısında Batı Müziği Eğitimi”. IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu. “Türkiye’de Bugünden Yarına Müzik Eğitimi”. 15-17 Aralık 2010. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi. İstanbul.

F22. “Osmanlıdan Cumhuriyete Batı Müziği Mirasımız”. Ulusal Hisarlı Ahmet Sempozyumu. 27-29 Mayıs 2011, Kütahya.

F23. “Dersaadette Avrupa Müziği”. Başbakanlık Arşivler Genel Müdürlüğü. 14 Haziran 2011, İstanbul.

F24. “Osmanlı İmparatorluğunda Batı Müziği”. Kadıköy Belediyesi Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi Seminerleri. 6 Mayıs 2012, İstanbul

F25. “Osmanlı’da Avrupa Müziği”. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferansları. Marmara Üniversitesi. 17 Mayıs 2012, İstanbul.

F26. “Dersaadette Avrupa Müziği”. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Çarşamba Seminerleri, Davutpaşa Yerleşkesi, 2013, İstanbul

F27. “ Şehir ve Sanat (Kahramanmaraş)”, Şehir(li) Atölyesi, Kahramanmaraş Kent Konseyi, 20 Temmuz 2013.

F28. “Osmanlı’da Batı Müziği”. Vedat Kosal Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKOM), Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi, 9 Ekim 2013, İstanbul

G. Uluslararası CD:

G1. UWG Müzik bölümü tanıtım CD’sinde performans, Amerika, 2007.

G2. “Doğunun Başkentinden Batılı Sesler: Dersaadet’te Avrupa Müziği”. Osmanlı döneminde bestelenmiş piyano için çok sesli eserler, Ocak 2011.

H. Uluslararası Jüri Üyelikleri ve Masterclass’lar:

H1.WPPC (World Piano Pedagogy Conference) International Piano Competition (Dünya Piyano Pedagojisi 1. Uluslararası Piyano Yarışması) jüri üyeliği (2006)

H2. University of West Georgia piyano bölümü öğrencilerine verilen ustalık sınıfı (master class). 10 Kasım 2010, Amerika.

H3. University of West Georgia piyano bölümü öğrencilerine verilen ustalık sınıfı (master class). 9 Kasım 2011, Amerika.

I. Uluslararası Konferans Katılımları:

I1. World Piano Pedagogy Conference (Dünya Piyano Pedagojisi Konferansı)katılımları: 2005, 2006 ve 2009 yılları

I2. Columbus Üniversitesinde GMTA (Georgia MusicTeacher’s Association) State Convention’a (GMTA Eyalet Konvensiyonu) katıldı. (2001)

J. Diğer Yayınlar:

J1. Kutlay, Evren. “Emre Şen- Bach-Chopin CD Eleştirisi ve söyleşi”, Neo Filarmoni Dergisi Eylül-Aralık 2013

J2. Kutlay, Evren. “Klasik 101: Chopin”, Neo Filarmoni Dergisi, Eylül-Aralık 2013

J3. Kutlay, Evren. “Klasik 101: Ay Işığı Sonatı”, Neo Filarmoni Dergisi, Mayıs-Ağustos 2013

J4. Kutlay, Evren. “Isabelle Faust- Berg/Beethoven CD Eleştirisi”. Neo Filarmoni Dergisi, Mayıs-Ağustos 2013

J5. Kutlay, Evren. “İdil Biret İle Schumann Kayıtları Üzerine”, Opus Dergisi, Aralık 2012-Ocak 2013

J6. Kutlay, Evren. “Benjamin Grosvenor Rhapsody in Blue CD eleştirisi”, Opus Dergisi, Aralık 2012-Ocak 2013

J7. Kutlay, Evren. “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Batı Müziği”. Opus Dergisi, 2012

J8. Kutlay, Evren. “Avrupa Müzik Forumu İstanbul Toplantısı”. Neo Filarmoni Dergisi Mayıs- Ağustos 2012

J9. Kutlay, Evren. “Cemal Reşid Rey Anısına Konser”. Neo Filarmoni Dergisi, Mayıs-Ağustos 2012

J10. Kutlay, Evren. “Cemal Reşid Rey Anısına CD Eleştirisi”. Neo Filarmoni Dergisi, Mayıs- Ağustos 2012

J11. Kutlay, Evren “Barok Müzik Akımının Osmanlı’daki ve Itri’nin Eserlerindeki Yansımalar”, 1453 İstanbul Kültür Sanat Dergisi, Sayı:14, 2012

J12. Kutlay, Evren. “Haluk Tarcan: Piyanistlikten Araştırmacılığa Kaderin Çizdiği İlginç Yol”. Opus Dergisi, Eylül 2012

J13. Kutlay, Evren. “Osmanlı’da kadınların batı müziği eğitimi”. Opus Dergisi, Mart 2012

J14. Kutlay, Evren. “Nesilden Nesile Batı Müziği Mirasımız”. Neo Filarmoni, Mart-Nisan 2012.

J15. Kutlay, Evren. “Borusan Music From The Machine Age CD eleştirisi”. Neo Filarmoni, Mart-Nisan 2012.

J16. Kutlay, Evren. “Joshua Bell CD eleştirisi”. Neo Filarmoni, Mart-Nisan 2012.

J17. Kutlay, Evren. “Osmanlı’da batı müziği eğitimi ve ilk özel konservatuar”. Opus Dergisi, Şubat 2012.

J18. Kutlay, Evren. “Bach’ın kardeşi İstanbul’da”. Atlas Tarih dergisi, Ocak-Şubat 2012

J19. Kutlay, Evren. “Sultanın Orgu”. NeoFilarmoni dergisi, Ocak-Şubat 2012.

J20. Kutlay, Evren. “Güher-Süher Pekinel Genç Yetenekler CD eleştirisi”. NeoFilarmoni dergisi, Ocak-Şubat 2012

J21. Kutlay, Evren. “Bir Türk Lüthiye’nin Öyküsü”. NeoFilarmoni dergisi, Kasım-Aralık 2011.

J22. Kutlay, Evren. “Ankara Uluslararası Liszt Sempozyumu Üzerine”. NeoFilarmoni dergisi. Kasım-Aralık 2011.

J23. Kutlay, Evren. “Hande Dalkılıç CD yorumu”. NeoFilarmoni dergisi. Kasım-Aralık 2011.

J24. Kutlay, Evren. “Liszt’in İstanbul ziyaretinin yansımaları”. Opus Dergisi. Kasım 2011.

J25. Kutlay Evren. “Rubinstein’ın Beethoven CD’si üzerine”. NeoFilarmoni dergisi, Eylül-Ekim 2011.

J26. Kutlay, Evren. “Osmanlı’da Piyano Müziğine Bakış”. Opus Dergisi, Ekim 2011.

J27. Kutlay, Evren. “Bach ve Buffardin İstanbul’da”, Andante Dergisi, Ocak 2011.

J28. Kutlay, Evren. “İTÜ Müzikte Temsil Müziksel Temsil Sempozyumu”, Andante Dergisi, Aralık 2010.

J29. Kutlay, Evren. “İyi anlatılamamış hikâye”, Andante Dergisi, Temmuz-Ağustos 2010.

J30.Kutlay, Evren. “Doğunun Başkentinden Batılı Sesler: 19. yüzyıl İstanbul’unda Avrupa Müziği”. 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi/Journal of Istanbul’s Culture and Art. Sayı/Issue: 9. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. yayınları. Mayıs 2010.

J31. Kutlay, Evren. “Seçim Kampanyası Müziklerine Dair”, Musiki Dergisi, http://www.musikidergisi.net, Ekim 2008.

J32. Kutlay, Evren. “Bebek Müziğinin Etkileri”, http://www.yeditepemusic.com/konuk.php?ids=29, Mart 2007.

J33. Kutlay, Evren. “Türk Musikisi Tıbbın Hizmetinde”, Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü e-dergisi http://www.santralmuzik.com/010.htm, 2007.

J34. Kutlay, Evren. “Çocuğunuza Müzik Dinlettirin”, Santral Müzik, Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü e-dergisi, http://www.santralmuzik.com/003_cocmuz.htm, 2006.

J35. Radiopink Istanbul radyosunda Müziğin Çocuk Zekâ Gelişimi Üzerinde Etkilerini anlatmak üzere konuk konuşmacı oldu, Şubat 2007.

J36.Kutlay, Evren. “Müziğin Çocuk Zekâ Gelişimi Üzerindeki Etkileri”, Anne Bebek Dergisi, Ocak 2007.

K. Ulusal ve Uluslar arası Resitaller/Konserler/Festivaller

K1. “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Müzik Yolculuğu”. Evren Kutlay ve Sesler Hazinesi Orkestrası. Caddebostan Kültür Merkezi, İstanbul, 17 Kasım 2014.

K2. “Osmanlı Sarayında Piyano”. Evren Kutlay Ottoman Ensemble ve İnceSaz, Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Antalya, 8 Kasım 2014.

K3. “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Müzik Yolculuğu”. Evren Kutlay ve Sesler Hazinesi Orkestrası Uluslararası Sanat Sempozyumu. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 4 Kasım 2014.

K4. “Europaeische Musik im Osmanischen Istanbul”. Evren Kutlay ve Mannheim Akademie Kuartett, Stamitz Konzertsaal, Rosengarten Mannheim, Almanya, 16 Ekim 2014.

K5. “Osmanlı’da Avrupa Müziği”, konser, Evren Kutlay Ottoman Ensemble (piyanolu kuartet), Zorlu Performans Sanatları Merkezi, İstanbul, 17 Aralık 2013.

K6. “Dersaadette Avrupa Müziği”, konferans-resital, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı, 25 Ekim 2013

K7. "Dersaadette Avrupa Müziği", konferans-resital, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat Merkezi, 11 Aralık 2012

K8. "Last Capital Istanbul", konferans-resital, Uluslararası Koro Festivali, 17-19 Kasım 2012

K9. “Osmanlı’da Batı Müziği”, Konferans-resital. Dolmabahçe Sarayı, İstanbul. 14 Mayıs 2012.

K10. “Osmanlı’da Avrupa Müziği”, Açıklamalı piyano resitali. Tıp Bayramı. Koç Üniversitesi, İstanbul, 14 Mart 2012.

K11. “European Music of Ottomans”, Açıklamalı piyano resitali. Woodruff Arts Center. Atlanta, Georgia, 6 Kasım 2011.

K12. “Sultans on Stage: Composer Sultans of Ottomans”. Açıklamalı piyano resitali. University of West Georgia, Georgia, Amerika. 11 Kasım 2011.

K13. “European Music in Ottoman Era”, Açıklamalı piyano resitali.  Don Juan Archiv Wien, Avusturya Konsolosluğu Kültür Ofisi, 9 Haziran 2011.

K14. “Osmanlının Avrupalı Müzisyenleri” Açıklamalı Piyano Resitali. 28 Mayıs 2011, Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya.

K15. “Osmanlıdan Avrupa’ya Flüt ve Piyanonun tarihsel yolculuğu”, Sevgi Gönül Kültür Merkezi, Koç Üniversitesi, 27 Nisan 2011.

K16. “Piyanoda Dört Elle Romantik Döneme Yolculuk”, Evren Kutlay (piyano), Zeynep Yurdakul (piyano), İstanbul Üniversitesi Mavi Salon, 11 Nisan 2011.

K17. “European Music in Ottoman Empire” açıklamalı piyano resitali. Kathy Cashen Recital Hall. University of West Georgia, Carollton, Georgia, Amerika, 12 Kasım 2010.

K18. “Piyanoda Dört El Konseri”: Evren Kutlay (piyano), Zeynep Yurdakul (piyano), Sevgi Gönül Kültür Merkezi, Koç Üniversitesi, İstanbul, 24 Mayıs 2010.

K19. Trio Ad Libitum, piyano Evren Kutlay, Afyon Uluslar arası Klasik Müzik Festivali, Afyon, 9 Nisan 2010.

K20. “Doğunun Başkentinden Batılı Sesler”: Açıklamalı Piyano Resitali, Terakki Vakfı Okulları Konser Salonu, İstanbul, 2 Nisan 2010.

K21. “Osmanlı Sultanlarından Avrupa Müziği”: Açıklamalı Piyano Resitali, Sevgi Gönül Kültür Merkezi, Koç Üniversitesi, İstanbul, 22 Mart 2010.

K22. Trio Ad Libitum, piyano: Evren Kutlay, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Hereke, Kocaeli, 17 Şubat 2010.

K23. “Kadın ve Müzik”: Trio Ad Libitum, piyano: Evren Kutlay, Avusturya Konsolosluğu Rezidansı, Ankara, 28 Ocak 2010.

K24. Trio Ad Libitum, piyano: Evren Kutlay, Avusturya Konsolosluğu Kültür Ofisi, Yeniköy, İstanbul, 12 Kasım 2009

K25. “Cumhuriyet Bayramı Konseri”, Trio Ad Libitum, piyano: Evren Kutlay, Türk Amerikan Üniversiteliler Derneği, İstanbul, 30 Ekim 2009

K26. “2009–2010 Sezonu Açılış Konseri”, Trio Ad Libitum, piyano: Evren Kutlay, Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Kültür Merkezi,  14 Ekim 2009

K27. ACCIAC Uluslararası Sempozyumu Açılış Konseri, Trio Ad Libitum, piyano: Evren Kutlay, Koç Üniversitesi, 18 Haziran 2009

K28. Dr. Evren Kutlay Piyano Sınıfı “Piyanoda minik eller” konseri, 17 Mayıs 2009, Taşmektep Konser Salonu, Bakırköy, İstanbul.

K29. Piyano Resitali, Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Oditoryumu, İstanbul, 12 Mart 2008

K30. Piyano Resitali, Koç Üniversitesi, Sevgi Gönül Oditoryumu, 21 Kasım 2007

K31. “Kadınlar Günü Konseri”, Koç Üniversitesi, Sevgi Gönül Oditoryumu, 8 Mart 2004

K32. “Koç Üniversitesi 10. Yıl Töreni Kapanış konseri”, Koç Üniversitesi, Sevgi Gönül Oditoryumu, Ekim 2003

K33. “HAYAD Derneği Yararına Piyano Resitali”, Koç Üniversitesi, Sevgi Gönül Oditoryumu, 14 Mayıs 2003.

K34. “HAYAD Derneği Yararına Piyano Resitali”, Boğaziçi Üniversitesi, Murat Dikmen Salonu, 26 Mayıs 2001.

K35. “HAYAD Derneği Yararına Piyano Resitali”, Boğaziçi Üniversitesi, Albert Long Hall, Mayıs 1999.

K36. Evren Kutlay Piyano Resitali, Boğaziçi Üniversitesi, Albert Long Hall Salonu, 1995.

K37. Carrollton Sanat Merkezi, “42. Street” müzikali orkestrasında piyanistlik Carollton, Georgia, Amerika, 30-31 Mayıs, 1 Haziran 2002

K38. University of West Georgia Honor Band Clinic Concert, orkestra piyano, Townsend Art Center, Georgia, Aralık 2001

K39. University of West Georgia, Kathy Cashen Konser Salonu, Piyano Resitali, Carrollton, Georgia, Kasım 2001

K40. “A Day Faculty Concert”, Piyano: Evren Kutlay, University of West Georgia, Townsend Arts Center, Carrollton, Georgia, 2001

K41. Villa Rica High School, Eyalet çapı koro yarışması, Koro piyano eşlik: Evren Kutlay, Villa Rica, Georgia, 2001

K42. “Toys for Tots” yardım konseri, piyano: Evren Kutlay, University of West Georgia, Townsend Arts Center, Carrollton, Georgia,  Kasım 2000

K43. Evren Kutlay Piyano Resitali, Atlanta Young Civic Women Club, Atlanta, Georgia,  Mart, 2000

K44. University of West Georgia Koro eşlikçiliği, Georgia (2000–2001)

Birçok kere konser verilen sanat merkezleri:

K45.    Türk-Amerikan Üniversiteliler Derneği, İstanbul, Türkiye

K46.    Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall ve Murad Dikmen Konser Salonu, İstanbul, Türkiye

K47.    İstanbul Üniversitesi Konser Salonu, İstanbul, Türkiye

K48.    Avusturya Konsolosluğu Kültür Ofisi, İstanbul, Türkiye

K49.    Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, İstanbul, Türkiye

K50.   University of West Georgia Konser Salonu, Carrollton, Georgia, Amerika

 

L. Medya Yapımcılık/Danışmanlık/Editörlük:

 

L1. YOYOM Tv Müzik editörü/Danışmanı:

 

L1. 1. “J.S. Bach üzerine”, Bach günleri, 25-30 Ocak 2012

L1. 2. “L.v.Beethoven üzerine”, Beethoven günleri, 20-25 Şubat 2012

 

L2. Anatolian Yapım Belgesel Danışmanlığı

 

L2.1. “Piyanoda Yeniçeri” belgeseli danışmanlığı, Kültür bakanlığı projesi, Eylül 2010-Mayıs 2011

L.2.2. “Dersaadette Avrupa Müziği” belgeseli danışmanlığı, Kültür bakanlığı projesi, Mayıs 2011-Kasım 2011

L.3.3. Müzik Tarihinde Yolculuk belgeseli, 6 bölümlü belgesel serisi, Osmanlı’nın Avrupalı Müzisyenleri kitabı üzerine, TRT Belgesel Kanalı, Ocak 2013-Ekim 2013

 

L3. TRT RADYO 3 “Müzik Evreninde Yolculuk” Klasik Müzik Programı Yapımcılığı. Mayıs 2012-Ocak 2014.